احمد بصلات
طبيعة العمل
أكاديمي
المهنة
استاذ مساعد
البريد الإلكتروني
[email protected]
هاتف المكتب
(+970) 9 2345113 Ext. 88-2302

احمد بصلات

طبيعة العمل
أكاديمي
المهنة
استاذ مساعد
البريد الإلكتروني
[email protected]
هاتف المكتب
(+970) 9 2345113 Ext. 88-2302
Nuclear & Particle Physics - 22462
Course Title
Nuclear & Particle Physics
Course Number
22462
Instructor Name
احمد بصلات
Contact Information
[email protected]
Semester(s) and academic year(s)
First Semester 2022
First Semester 2017
Second Semester 2016
Compulsory / Elective
Compulsory
Course Description
Course Objectives
Intended learning Outcomes and Competences
Textbook and References
Assessment Criteria
Activity Percent (%)
1st 15%
2nd 15%
project 20%
final 50%