محمد ابراهيم فريد ابو عبيه
طبيعة العمل
أكاديمي
المهنة
استاذ مساعد
البريد الإلكتروني
[email protected]

محمد ابراهيم فريد ابو عبيه

طبيعة العمل
أكاديمي
المهنة
استاذ مساعد
البريد الإلكتروني
[email protected]
Automatic Control Lab - 10651571
Course Title
Automatic Control Lab
Course Number
10651571
Instructor Name
محمد ابراهيم فريد ابو عبيه
Contact Information
[email protected]
Semester(s) and academic year(s)
Second Semester 2019
First Semester 2019
Compulsory / Elective
Compulsory
Course Description
Course Objectives
Intended learning Outcomes and Competences
Textbook and References
Assessment Criteria
Activity Percent (%)